Acte necesare pentru Alocatia de sustinere a familiei

- copii BI/CI pentru ambii soti
- copii certificate de nastere copii aflati in intretinerea familiei
- certificat de casatorie
- copie dupa sentinta privind incredintarea copiilor minori conform legii, incredintarea copiilor in vederea adoptiei sau de instituire a tutelei potrivit legii
- copie dupa hotararea judecatoreasca sau hotararea comisiei pentru protectia copilului privind masura de plasament sau plasament in regim de urgenta, potrivit legii-
- copie dupa sentinta prin care sotul / sotia este declarat(a) disparut(a) sau prin care sotul/sotia este arestat(a) preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile
- certificat de deces al sotului (sotiei) - dupa caz
- copie livret de familie completat la zi
- adeverinte de venit net realizate de membrii familiei, inscrise in formularul de cerere si declaratie pe proprie raspundere (adv. salariat, cuponpensie, aj. somaj, etc.)
- in cazul familiei sau persoanei singure care se gospodareste impreuna cu alte persoane, adeverinte de venit pentru persoanele impreuna cu care se gospodaresc
- certificat fiscal de la directia de Taxe si Impozite locale de la primaria de domiciliu sau resedinta
- adeverinte de la administratia financiara pentru toti membrii majori
- adeverinta de la primaria Calarasi pentru teren agricol
- adeverinta daca detine teren agricol si bunuri mobile si imobile la locul nasterii pentru toti membrii majori
- adeverinte de la unitatea de invatamant din care sa rezulte ca minorii cu varsta scolara frecventeaza cursurile scolare
- pentru copiii care nu frecventeaza cursurile scolare, copie dupa certificatul de handicap grav sau accentuat insotit de dovada eliberata de directia de asistenta sociala sau certificatul de evaluare complexa din care sa rezulte ca respectivul copil nu poate fi inscris in nicio forma de invatamant
- alocatia de sustinere a familiei poate fi depusa doar la locul de domiciliu sau resedinta in cazul in care exista si resedinta si domiciliul se prezinta adeverinta ca nu a fost depus dosar de alocatie la domiciliu sau resedinta ( dupa caz)
- in cazul familiilor care nu au domiciliul sau rededinta - declaratie pe proprie raspundere ca nu a depus dosar de alocatie la alta primarie
- cerere si declaratie tipizata completata( sa nu prezinte vicii de forma si de fond, stersaturi, modificari, etc) - 2 buc
- dosar de incopciat - 2 buc

  Se iau in calcul toate veniturile nete realizate in luna anterioara depunerii cererii pentru toti membrii familiei si ai persoanelor ce se gospodaresc

.
 
 
 
 
Copyright © Ghid Calarasi